tijdelijke regeling waardevermeerdering van woningen

Met ingang van donderdag 6 november 2014 is de tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen opengesteld.

Met die regeling van de Dialoogtafel kunnen huiseigenaren in negen Groningse gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer en De Marne) een tegemoetkoming krijgen van maximaal 4000 euro voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen. Daaronder vallen ook de woningbouwcorporaties die huizen bezitten in deze negen gemeenten.

De regeling staat open voor woningeigenaren in de negen gemeenten waar door de NAM voor tenminste 1000 euro aardbevingsschade is vastgesteld. En voor mensen die op of na 17 januari 2014 een bestaande woning hebben gekocht of een nieuwbouwwoning opgeleverd hebben gekregen. Ook woningeigenaren die hun huis bouwkundig (laten) versterken in overeenstemming met een schriftelijk advies van de NAM kunnen een beroep doen op de vergoeding.

De tijdelijke regeling voor waardevermeerdering geldt vanaf 17 januari 2014. Dus ook huiseigenaren die al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en betaald
kunnen (een deel van) hun geld terugkrijgen. De regeling die nu van kracht is geworden, loopt door tot de definitieve klaar is. Daaraan wordt door de Dialoogtafel al gewerkt.

De provincie heeft de tijdelijke regeling op verzoek van de Dialoogtafel uitgewerkt. De
regeling is bedoeld als compensatie voor overlast en schade door aardbevingen. Zij is
gebaseerd op het advies van de Commissie Meijer aan de provincie Groningen en het
akkoord Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen dat de negen gemeenten, de provincie het Rijk en NAM in januari sloten. Voor de maatregelen is voor een periode van vijf jaar 125 miljoen euro beschikbaar.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Op de pagina van de “Regeling Waardevermeerdering” staat meer informative over de regeling en hoe u een aanvraag kunt indienen.

0 Comment


Locatie Groningen

Adresgegevens:
Dekker Struik installatietechniek
Bremerweg 10
9723 TD Groningen
050 - 313 51 51 (Locatie Groningen)

Locatie Assen

Adresgegevens:
Dekker Struik installatietechniek
Afrikaweg 33C
9407 TL Assen
0592 - 74 90 62 (Locatie Assen)

info@uwinstallateur.nl
Copyright © Dekker & Struik Installatietechniek
Naar boven